Privacy policy

PRIVACYBELEID

Over dit beleid

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen: “beleid”) heeft als doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen: “persoonsgegevens”) en het gebruik van cookies door Trespa International B.V. (hierna te noemen: “Trespa”) en is ook van toepassing op het gebruik van de website www.trespa.com (hierna te noemen: “website”). Indien u een aanvraag doet voor onze producten en/of diensten, een overeenkomst met ons aangaat en/of onze website bezoekt, stemt u in met dit beleid. U kunt dit beleid ook raadplegen op onze website, downloaden en printen.

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken, hanteren en beschermen wij uw persoonsgegevens met uiterste zorg. Tijdens het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van wet- en regelgeving, zoals de Algemene Gegevensverordening. Lees ons privacybeleid zorgvuldig, zodat u uw rechten en plichten kent.

Trespa International B.V. is gevestigd te Wetering 20 (6002 SM) Weert, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24270677. Vragen over dit beleid kunt u stellen via legal@trespa.com.

Het verwerken van persoonsgegevens

Trespa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens zoals onder andere uw naam, adres, woonplaats, postcode, land, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres.
 • Functiebenaming, geslacht en geboortedatum.
 • Sollicitatiegegevens, zoals onder andere uw arbeidsverleden, uw opleidingshistorie, uw cv en andere informatie, afhankelijk van de rol waarop u solliciteert.

In aanvulling hierop kan Trespa ook bepaalde gegevens verwerken, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal en de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website.

Hoe de persoonsgegevens verzameld worden

Trespa kan persoonsgegevens verzamelen, omdat u deze persoonsgegevens aan Trespa verstrekt. Bijvoorbeeld om ons in staat te stellen een overeenkomst met u aan te gaan, om u informatie te geven over onze producten en/of diensten, door formulieren in te vullen op de website, te reageren op een marketingcampagne of prijsvraag, in te schrijven op onze nieuwsbrief en te solliciteren op een van onze vacatures op de website.

Verwerkingsdoel

Trespa kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Om onze producten en/of diensten aan u en/of uw bedrijf te leveren.
 • Voor het nakomen en/of uitvoeren van een overeenkomst.
 • Voor het uitvoeren van marketingcampagnes en aanverwante activiteiten.
 • Ter ondersteuning van uw verzoek om contact-, product-, marketing- of dealerinformatie, offertes
 • Om onze website en technologieën die daarmee verband houden te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Om statistieken en antwoorden van gebruikers te verzamelen om Trespa te helpen het leveren van producten en/of diensten, waaronder de website, verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Om aan de relevante wet en regelgeving te voldoen.

Met wie deelt Trespa uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Geaffilieerde bedrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die aan ons zijn gelieerd (bijvoorbeeld bedrijven die ons besturen, die door ons worden gecontroleerd of onder ons worden beheerd). We kunnen ook informatie delen die wordt verzameld tussen websites die wij of onze gelieerde ondernemingen beheren.
 • Trespa-partners, zoals dealers en distributeurs. We kunnen persoonlijke informatie delen met bedrijven die Trespa®-producten in uw markten verkopen, zodat ze u meer informatie en/of offertes kunnen geven.
 • Gedragsgestuurde adverteerders. We kunnen externe bedrijven die gepersonaliseerde advertenties leveren toestaan ​​technologie te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat zij reclame kunnen maken over producten en services die op uw interesses zijn afgestemd. Die advertenties kunnen op onze website of op andere websites verschijnen.
 • Potentiële kopers. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen als we de gehele of een deel van onze onderneming verkopen, alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen verkopen of op een andere manier betrokken zijn bij een fusie of bedrijfsovername.
 • Aan eventuele andere partijen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting; om de wettelijke rechten te beschermen van (of anderszins in een juridisch proces te participeren met betrekking tot) ons bedrijf, onze werknemers, onze agenten, onze klanten en onze gelieerde ondernemingen, om de veiligheid en beveiliging van onze bezoekers te beschermen, of ter bescherming tegen fraude; of met uw toestemming.

Beveiliging

Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving heeft Trespa passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Trespa slaat persoonsgegevens op een beveiligde database op die beschermd wordt door toegangscontroletechnieken en herziet regelmatig de praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen om toegang door onbevoegden tot onze systemen tegen te gaan. Er worden geen persoonsgegevens overgedragen aan en/of opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht bepaalde rechten uit te oefenen, zoals het recht van inzage, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens die door Trespa verwerkt worden. U kunt (een van) deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar legal@trespa.com en in de onderwerpregel "Inzage/Rectificeren/Wissen van persoonsgegevens" aan te geven. Trespa geeft binnen vier weken antwoord op uw verzoek. Als Trespa uw verzoek afwijst, legt Trespa uit waarom dit wordt afgewezen en krijgt u van Trespa informatie over uw rechten.

Als u niet tevreden bent over hoe uw verzoek behandeld is of over hoe Trespa uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Trespa bewaart uw persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons verstrekt, ongeacht of deze al dan niet via de website worden verstrekt, zo lang als nodig is voor de hierboven aangegeven doelen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals (wettelijke) bewaartermijnen. Na het verstrijken van een desbetreffende bewaartermijn vernietigt Trespa alle exemplaren of kopieën die persoonsgegevens bevatten of anonimiseert Trespa die gegevens.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die websites gebruiken om de ervaringen van gebruikers efficiënter te maken. Bij wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden door externe diensten die op onze websites verschijnen geplaatst. U kunt uw toestemming met betrekking tot de cookieverklaring op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken. Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinen: www.trespa.com.

Welke cookies?

Trespa slaat de volgende cookies op:

 • Cookies die nodig zijn om een website bruikbaar te helpen maken door basisfuncties zoals het navigeren op pagina's en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. Uw toestemming is niet vereist.
 • Cookies waarin voorkeuren worden opgeslagen. Hierdoor kan een website informatie onthouden die het gedrag of uiterlijk van de website verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waar u zich bevindt. Uw toestemming is vereist.
 • Statistische cookies. Deze helpen de eigenaren van websites inzicht te krijgen in hoe bezoekers met websites omgaan; hiervoor wordt anoniem informatie verzameld en in rapportages gebruikt. Uw toestemming is vereist.
 • Marketingcookies. Deze worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling ervan is reclames te tonen die relevant en onderhoudend zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en derde-adverteerders. Uw toestemming is vereist.

U kunt het gebruik van cookies ook toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Het gebruik van cookies

Cookies kunnen ons in staat stellen u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt Trespa de website te verbeteren en geeft u een goede ervaring tijdens uw bezoek aan de website. Cookies kunnen ook andere aangewezen websites toestemming geven u voor een bepaald doel te herkennen.

Lees onze cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die Trespa gebruikt.

Wijzigingen

Trespa kan dit beleid te allen tijde zonder nadere aankondiging wijzigen. Het gewijzigde beleid gaat in op het moment van plaatsing op de website. Trespa streeft ernaar altijd de nieuwste versie van het beleid op deze webpagina te plaatsen, zodat u het hier altijd kunt raadplegen.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit beleid, stuur dan een e-mail naar Trespa: legal@trespa.com.